Nissadalens golfbana

Vackert kuperad medelstor golfbana med banlängder 92-328 meter i varierande karaktär för uthyrning. Golfbanan är just nu stängd och sidan är under uppdatering .